Aktuellt

Samordnad individuell plan (SIP)

Samordnad individuell plan (SIP) är för dig som har stöd från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården och vill att de som finns runt dig ska jobba ihop. Skolan kan också vara med. Läs gärna mer på Region Gotland BarnSam.

 

 

Stöd till närstående

I en situation där barn och unga lever tillsammans med en vuxen som har en allvarlig fysisk sjukdom, psykisk störning eller funktionsnedsättning, ska barn och unga uppmärksammas. Tillägget i hälso- och sjukvårdslagen ”att särskilt beakta barn som närstående” trädde i kraft den första januari 2010.När barn och unga mår dåligt så finns föräldrar, syskon och andra närstående som behöver uppmärksammas.

Läs mer om Region Gotlands stöd till anhöriga inkl barn och unga på Stöd till anhöriga i alla åldrar på Gotland

Det pågår en nationell satsning på anhörigområdet. Läs mer på Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Här finns en översikt över brukar- och närståendeföreningar: Föreningar som ger stöd på nätet

Nätdroger

För information om råd och stöd kontakta:
MiniMaria Alkohol och drogrådgivning för unga,

Telefon 0498-204600

Stöd som förälder ring Ungdomsgruppen 0704477720

Våga berätta – en ny sida för barn och ungdomar

Våga berätta handlar om psykisk hälsa och riktar sig till skolbarn. Våga berätta innehåller bildspel, fakta, råd och stöd. Syftet är att stärka dig och dina kompisar att våga berätta om det som är jobbigt, för att få hjälp. Klicka på länken och kolla vad man kan få reda på.

Våga berätta!