Aktuellt

Stöd till närstående

I en situation där barn och unga lever tillsammans med en vuxen som har en allvarlig fysisk sjukdom, psykisk störning eller funktionsnedsättning, ska barn och unga uppmärksammas. Tillägget i hälso- och sjukvårdslagen ”att särskilt beakta barn som närstående” trädde i kraft den första januari 2010.När barn och unga mår dåligt så finns föräldrar, syskon och andra närstående som behöver uppmärksammas.

Läs mer om Region Gotlands stöd till anhöriga inkl barn och unga på Stöd till anhöriga i alla åldrar på Gotland

Det pågår en nationell satsning på anhörigområdet. Läs mer på Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Här finns en översikt över brukar- och närståendeföreningar: Föreningar som ger stöd på nätet