Rättigheter för barn

Det finnas lagar som bestämmer hur det ska vara när man är barn. Till exempel har alla barn rätt att gå i skolan. Vuxna får inte slå barn i Sverige och barn har rätt att känna sig säker och trygg där barnet bor.

De här lagarna är till för barnen.

BRIS har också sammanställt en lättläst skrift om barnets rättigheter.

Barnets rättigheter (BRIS)

För barn med särskilt boende

Samhället har ett särskilt ansvar för barn och unga som inte bor med sina föräldrar utan i ett familjehem, ett hem för vård eller boende (HVB) eller ett ungdomshem. Läs mer på Inspektionen för vård och omsorg (IVO):

Placerade barn och ungas rättigheter (IVO)

eller ring till IVO:s barn telefon: 020-120 06 06

Rättigheter i familjen

Barnombudsmannen har tagit fram tre filmer om barnets rättigheter i familjen