BarnSam

Medarbetare i fem av Region Gotlands förvaltningar möter dagligen barn och ungdomar i sitt arbete. Oftast löser man frågor runt barnen eller ungdomen inom sin egen verksamhet, men det finns frågor och situationer när man behöver hjälpas åt från flera håll för att det ska bli bra. Ibland behöver frågor samordnas även på ledningsnivå. Denna samordnade ledning kring barn och ungdomar kallas BarnSam.

BarnSam är ett ledningssystem och en mötesplats för samverkan i barn- och ungdomsfrågor med särskild inriktning på psykisk ohälsa och barn och unga i behov av sammansatt stöd. Arbetet består såväl av effektiv problemlösning när frågor uppstår som ett långsiktigt förändringsarbete som bedrivs i form av utvecklingsprojekt. BarnSam har vidare ett uppdrag att stötta verksamheternas samarbete via till exempel utbildningssatsningar.

Läs mer på www.gotland.se/barnsam