Beskrivning

ADHD innebär att man har svårt med koncentration och uppmärksamhet och att man är väldigt impulsiv, alltså att man ofta gör saker direkt och utan att tänka efter. Man kan lätt störas om det händer mycket omkring en. En del med ADHD är väldigt aktiva, och en del har svårt med sociala relationer.

ADHD är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som inte syns på utseendet men som påverkar vardagslivet. Hur stora svårigheter det blir beror mycket på omgivningens krav och förväntningar. ADHD har inte med intelligens att göra och är inte en sjukdom.

ADHD brukar innebära:
 • Att man har svårt att koncentrera sig eller att vara uppmärksam på något. Att komma igång med saker kan vara jobbigt, eller så tröttnar man fort på något man påbörjat.
 • Att man har svårt att vara ”lagom” aktiv. Det är vanligt att man är väldigt aktiv, har svårt att sitta still eller känner sig rastlös. Ibland kan man känna sig helt slut och inte vilja röra sig alls.
 • Att man är väldigt impulsiv, alltså att man gör saker direkt, utan att tänka efter. Man kan också ha svårt att styra över hur man reagerar i olika situationer.

Det finns också annat som är vanligt vid adhd. Man kan ha

 • svårt i samspel med andra personer
 • lätt att glömma eller tappa bort saker
 • många tankar på en gång, som att de trängs i huvudet
 • svårt att ta instruktioner
 • ett annat sätt att lära sig på, än vad som förväntas i till exempel skolan
 • svårt att skriva eller läsa
 • svårt att passa tider och att planera sin tid
 • svårt med vissa rörelser
 • sömnproblem
 • ångest, oro eller nedstämdhet
 • låg självkänsla.

ADHD är ett samlingsnamn som även omfattar ADD, DCD och DAMP.

ADD är ADHD utan hyperaktivitet med tyngdpunkt på uppmärksamhetsproblem. Man blir lätt distraherad och tappar uppmärksamheten, men man är inte överaktiv. Istället kan man ha svårt att komma igång med aktiviteter och att få saker och ting gjorda, det vill säga snarare ha lägre aktivitetsnivå än normalt. Det är vanligare att flickor och kvinnor har denna form av ADHD. Eftersom det inte alltid märks lika mycket utåt kan det ta längre tid innan det upptäcks och man får den hjälp som man behöver.

DCD står för Developmental Coordination Disorder, alltså avvikelser i den grov- och/eller finmotoriska utvecklingen. Ibland har man också svårt att tolka intryck från syn, hörsel och känsel.  Ibland har man samtidigt adhd och dcd, förr kallades det DAMP.

DAMP är ADHD i kombination med stora motorikproblem och ibland också perceptionsproblem. Begreppet damp används inte så ofta längre.

Man kan ha ett par eller flera av de här egenskaperna. Adhd ser också olika ut för alla; en del har det lätt där andra har svårare och tvärtom. Det är vanligt att flera så kallade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar går in i varandra. Man kan till exempel ha adhd och Tourettes syndrom samtidigt, eller adhd och något så kallat autismspektrumtillstånd, till exempel Aspergers syndrom.

Källa: UMO

Egenvård – Självhjälp på vägen

Behandling och råd till närstående – 1177 om adhd

Närstående-/brukarförening
Föreningar som ger stöd på nätet
Riksförbundet Attentions webbplats