Beskrivning

Ekonomisk utsatthet kan innebära att barn eller ungdomar får leva och växa upp med mycket begränsade ekonomiska resurser. En familj som har så låg inkomst att pengarna inte täcker nödvändiga kostnader kan söka försörjningsstöd hos hemkommunen. Försörjningsstödet kallades tidigare socialbidrag.

I Sverige innebär ekonomisk utsatthet sällan att barn får gå hungriga och frysa för att deras föräldrar inte har råd att köpa mat och kläder. Oftare handlar det om att inte ha samma möjligheter som de flesta barn har. Att leva i en familj som har det dåligt ställt påverkar ofta barnets hela vardag. Man har också färre möjligheter till en aktiv fritid än ett barn från en familj med stabilare ekonomi. Barnen begränsas bland annat av avgifter för fritidsaktiviteter, bussbiljetter och dyr utrustning. De kan inte följa med sina vänner på biobesök eller en fika och hamnar utanför gemenskapen.

Källa Rädda barnen om barnfattigdom