Beskrivning

En fobi är en ihållande överdriven rädsla för en situation, aktivitet eller sak. Det anses finnas tre olika typer av fobi:

 • Social fobi: Rädsla för att tala inför publik, träffa nya människor eller andra sociala situationer
 • Agorafobi (torgskräck): handlar om rädsla för att vistas på platser där det skulle vara svårt att fly eller snabbt kunna få hjälp vid en hastigt påkommande ångestattack.
 • Specifik fobi: Rädsla för särskilda objekt eller situationer.

Social fobi

Social fobi är en rädsla för att tala inför publik, träffa nya människor eller andra sociala situationer: Det är inte bara att vara blyg utan kan påverka hela personens tillvaro. Det är inte samma sak som att bara vara nervös inför ett tal eller att ha rampfeber, situationer som nästan alla någon gång känner obehag inför. Social fobi visar sig ofta i samband med skolstart eller i puberteten, då kraven ökar. Redan i sandlådan är en del barn mer än normalblyga för främmande personer. Vissa personer har anlag för den här typen av ångest och att den kan utlösas av påfrestningar

Symtom på social fobi

Om du har social fobi och ska säga eller göra något som gör att du får andras uppmärksamhet kan du känna en stark ångest. Ångesten kan visa på olika sätt, till exempel genom att du:

 • rodnar
 • stammar
 • svettas
 • skakar
 • får hjärtklappning
 • får domningskänslor
 • får yrsel

Typiska tankar är att ”jag gör bort mig”, ”tänk om det syns” och ”vad ska alla tro”.

Det kan vara svårt att hitta ett arbete eftersom det ofta innebär att träffa nya människor, arbeta i grupp och använda telefon. Även att studera blir svårt då det bland annat medför grupparbeten och redovisningar. Ångesten kan göra att du får svårt att lära känna nya personer och inleda relationer. Många personer med social fobi lever därför ensamma eller med en dominant partner.

Egenvård

Om du har en fobi är det viktigt att du inte undviker det du är rädd för, utan att du istället närma dig det gradvis. Det kan kännas skönt för stunden att undvika det jobbiga, men det gör att det bara blir värre i längden.

Du kan minska symtom av social förbi genom att du:

 • sover regelbundet
 • minskar kaffe- och nikotinkonsumtionen
 • motionerar regelbundet
 • tränar dig på att slappna av

Behandling

Både kognitiv beteendeterapi och behandling med så kallade antidepressiva läkemedel har visat sig effektiva vid behandling av social fobi.

 

Torgskräck (agorafobi)

Agora” är grekiska och betyder ”torg”. Med grekiskans ”torg” menas inte en stor öde plats, utan en marknadsplats full med folk och en intensiv handel, ungefär som på dagens stormarknader. Den som lider av agorafobi är rädd för att lämna tryggheten i sitt hem och utsätta sig för situationer som är svåra att ta sig ur ifall paniken plötsligt skulle komma. Många med torgskräck är rädda för att åka buss, tunnelbana, spårvagn, tåg, båt och flygplan. Det är också vanligt att man känner stor rädsla för att gå i affärer, åka hiss, åka genom tunnlar, över broar och på motorvägar.

Agorafobi orsakas förmodligen av en kombination av sårbarhet och stress. Kanske har den drabbade en ärftlig känslomässig känslighet som i kombination med stress utlöser ångestkänslorna.

Symtom vid agorafobi:

 • Det ”svartnar” för ögonen
 • Overklighetskänslor
 • Svettningar
 • Hjärtklappning
 • Illamående
 • Koncentrationssvårigheter

Behandling

Om din agorafobi är funktionshindrande för dig så kan du, förutom medicinsk och/eller psykoterapeutisk behandling, även söka stöd från din kommun i form av färdtjänst, enligt Färdtjänstlagen och ledsagning, enligt Socialtjänstlagen eller Lagen om stöd och service, LSS. Om du på grund av agorafobi är beroende av en bil för att kunna arbeta eller ta hand om dina barn, kan du dessutom söka så kallat bilstöd hos Försäkringskassan.

________

Specifik fobi

Om man har en specifik fobi är det en speciell situation eller föremål som framkallar ångesten. Det kan till exempel vara flygresor, spindlar, ormar, höjder eller instängda platser. Specifika fobier är de vanligaste ångestsjukdomarna i Sverige men många söker inte hjälp. Specifik fobi kan övergå i en panikångestattack när du stöter på det du är rädd för. Ibland kan fobin begränsa vardagslivet och då kan det vara läge att söka hjälp.

Behandling

Fobier kan behandlas med KBT, kognitiv beteendeterapi där man gradvis utsätts för sin fobi.

Hur kan jag minska min ångest?

Svaret är givetvis beroende av vilken sorts ångest det handlar om, och vad den har för orsaker. Grundläggande är att försöka hitta en balans i livet, där man tillfredsställer behov som mat, sömn, struktur på tillvaron, sysselsättning och gemenskap. Man bör undvika riskbeteende som användning av alkohol och droger eller att utsätta sig för andra typer av faror och riskabelt/destruktivt beteende. Samhörighet med andra människor – goda relationer till familj, släkt, vänner, studiekamrater eller liknande kan ge ett starkt skydd mot ångest. Fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil är också viktigt

Om man inte blir av med sin svåra ångest skall man söka hjälp, personlig eller professionell. Ångest är mycket vanligt, och det finns hjälp att få se rutan till höger ”hit kan du vända dig”. Om någon du känner lider av ångest, kan det ofta räcka med att du finns till hands, lyssnar, håller om eller ger tips och råd av olika slag t ex till att söka professionell hjälp om detta skulle behövas.

Källa: 1177

Läs om egenvård och behandling på 1177

Läkemedelsverket

Behandling – 1177

Egenvård – 1177

Råd till närstående – 1177.se


Närstående-/brukarförening 

Föreningar som ger stöd på nätet

Svenska ångestsällskapet

Föreningen hjärnkraft

Svenska föreningen för psykisk hälsa

Riksförbundet för social och mental hälsa