Beskrivning

Sexuella övergrepp är namnet på olika handlingar där någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra mot sin vilja, är sexuella övergrepp.

Man har rätt att bestämma över sin egen kropp och sin egen sexualitet. Det står i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och i Barnkonventionen.

Om man är under 15 år har ingen äldre tonåring eller vuxen rätt att göra något sexuellt med eller mot en, även om man själv vill eller tar initiativ. Det är brottsligt. Ett barn har inte heller rätt att ta på ett annat barn mot dess vilja.

Exempel på sexuella övergrepp:

 • Att någon tar på ens kropp med händerna, munnen eller könet på ett obehagligt sätt eller så att man blir rädd.
 • Att någon pratar med en eller tittar på en på ett sexuellt sätt som man upplever som obehagligt.
 • Att tvingas ha sex fast man inte vill, till exempel tvingas ha samlag med någon eller tvingas stimulera någon sexuellt.
 • Att tvingas se på när någon gör något sexuellt, till exempel visar sitt kön eller onanerar, på nätet eller offline.
 • Att någon gör något sexuellt mot en när man inte kan uttrycka sin vilja eller skydda sig. Till exempel för att man sover eller är full, drogpåverkad, sjuk eller har någon funktionsnedsättning.
 • Att någon utnyttjar sitt överläge och får en att känna att man måste ställa upp på sex.
 • Att bli fotad eller filmad med eller utan kläder i ett sexuellt syfte, om det är mot ens vilja eller om man är under 15 år.
 • Att någon försöker köpa eller byta till sig sex med hjälp av till exempel pengar, alkohol, presenter eller tjänster.
 • Sexuella övergrepp kan ske på många sätt och på olika ställen. Det kan vara både när man träffas offline och via till exempel chatt eller webbkamera.

Källa UMO

Vad kan man göra om man själv eller någon annan är utsatt? (Barn och ungdom)

Det är viktigt att våga börja prata med någon vuxen om hur man har det och vad som händer för att det ska bli någon förändring. Det finns många man kan prata med om man behöver stöd och hjälp, till exempel barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten, skolsköterskan, skolkuratorn, någon på ungdomsmottagningen eller annan vuxen man har förtroende för.

Det är vanligt att man skäms eller tycker att det är pinsamt att prata om att man är utsatt. Då kan du vara ett stöd genom att visa att detta går att prata om. Du kan tipsa om BRIS och berätta om BRIS 116 111 och BRIS-mejlen. Dit kan man ringa och skriva anonymt (man behöver inte säga vem man är). Du kan förstås själv också ringa eller skriva. Om du vill kan du säga till din kompis att du kan följa med till kuratorn, skolsköterskan eller någon vuxen som din kompis vill tala med.

Om du behöver hjälp

Kontakta socialtjänsten eller vården på barn- och ungdomsmedicinska kliniken eller barn- och ungdomspsykiatrin.

Följder och symtom av sexuella övergrepp mot barn och vuxna

Sexuella övergrepp är alltid en allvarlig fara för ett barns hälsa och välbefinnande. De flesta barn som utnyttjas sexuellt lider av dessa trauman för resten av livet.  Men effekterna av ett sexuellt övergrepp behöver inte vara omedelbart uppenbara eller ens synas på kroppen. Forskningsstudier visar att det inte enbart är de omedelbara effekterna av sexuella övergrepp som påverkar individen, utan långt senare i livet kan hon eller han drabbas av sjukdomar som kan vara kopplade till övergreppet.

Symtom efter sexuella övergrepp

 • Långvariga ångeststörningar
 • Lindriga sömnproblem
 • Oro i specifika situationer, som att gå utomhus efter mörkrets inbrott, till förlamande ångest där man avskärmar sig helt från sin omgivning.
 • Känslor av skuld och skam, att ha blivit märkt eller ”besudlad”, är vanliga och ibland påträngande under långtid efter övergreppet.
 • Depression
 • Ätstörningar
 • Smärta och värk i kroppen

Många som varit utsatta för sexuella övergrepp söker inte hjälp vilket gör att risken stor att dessa känslor förblir obearbetade vilket kan leda till allvarliga psykiska och fysiska sjukdomar och problem många år efter själva övergreppet

Förutom att ett barns eller ungdoms fysiska och psykiska hälsa skadas vid sexuellt utnyttjande så går barnet ofta miste om en normal, trygg uppväxt och kan ofta ha svårt att klara sin skolgång.

Läs mer om sexuella övergrepp mot barn och unga på 1177.se

Närstående-/brukarföreningar