Beskrivning

Självkänsla handlar om de tankar man har om sig själv och den man är. Den har ingenting att göra med om man är bra eller dålig på att göra olika saker, den handlar om att känna att man är värd något bara genom att vara. Känslan av att man duger går att träna upp. Hur ens självkänsla är betyder mycket för hur man lever sitt liv och hur man mår. En bra självkänsla gör att man gör sånt som är bra för en, att man törs göra saker man vill, vågar knyta nya kontakter och kan säga både ja och nej till saker.

Om man har problem med sin självkänsla kan det tvärtom leda till att man avstår ifrån att göra sånt man egentligen skulle vilja. I stället kanske man gör saker man egentligen inte vill eller gör saker mer för andras skull än för sin egen.

Svag självkänsla

När självkänslan är svag kan det märkas genom att man:

  • känner sig dålig, att man inte tycker att man är värd något
  • gör saker som inte är bra för en
  • undviker att umgås med andra
  • undviker att prova nya saker
  • försöker vara andra till lags i vänskaps- och kärleksrelationer
  • inte tar plats och tar för sig i olika situationer
  • ofta är svartsjuk eller avundsjuk på andra
  • blir jätteledsen om man misslyckas med något man gör

Dålig självkänsla kan också visa sig genom att en person slåss, mobbar eller är elak mot andra. Det kan också vara så att man försöker dölja dålig självkänsla genom att försöka vara superduktig och bäst på allt eller att man skryter om sig själv.

Det finns ett starkt samband mellan stress, höga prestationskrav och låg självkänsla. Det innebär att du lätt fastnar i negativa tankemönster.

Egen vård

En god självkänsla får man ofta med sig redan från uppväxten, men det går alltid att förbättra sin självkänsla. Självkänslan kan växa av bra erfarenheter och om man hamnar i sammanhang där man möts av respekt och omtanke. Därför kan det vara bra att prova nya saker och att se till att hamna i nya situationer, även om det känns jobbigt. Om man tänker för mycket på att man ska vänta in rätt känsla eller rätt tillfälle kanske man får vänta länge, det bästa är om man kan tvinga sig själv lite grann. Det kan vara viktigt att vara envis och prova flera gånger innan man bestämmer sig för om det var bra eller dåligt. Genom att våga sig ut kan man få nya erfarenheter som stärker självkänslan. Det kan bidra till att man börjar ta sig själv, det man behöver och önskar på allvar. Ibland kan man behöva få hjälp att förändra sina negativa tankar och känslor om sig själv. Att prata med andra är bra, och ibland kan man behöva hjälp med detta av till exempel en samtalsterapeut.

Hur man behandlar

Med hjälp av mindfulness kan du lära dig förstå att du duger och att det är okej att inte vara perfekt. När du har distans till dina tankemönster och kan se dem på avstånd är det sedan lättare att göra medvetna val i stället för att bara köra på i gamla hjulspår.
Om du har en bra självkänsla blir du inte lika lätt fixerad av att prestera på topp hela tiden. Du får också lättare att säga ifrån och unna dig avkoppling. Mindfulness hjälper dig på så sätt att hitta möjligheter till återhämtning. Återhämtning är bland det allra viktigaste för att klara av livets olika påfrestningar.

Råd till närstående

Hur man är som förälder beror delvis på egna erfarenheter och förebilder. Det är inte alltid man tänker över hur man gör eller borde göra. Barns självkänsla utvecklas på olika plan i olika åldrar och även om man försöker vara mycket följsam så kan det bli svårare i vissa åldrar än i andra. Egna erfarenheter och egen läggning kan spela roll.

Ibland börjar man reflektera först om det har blivit problem. Det är alltid bra att som förälder att reflektera kring hur man själv är och hur omgivningen ser ut. Det är väldigt lätt att börja oroa sig och tvivla på sig själv som förälder. Det finns så många åsikter om hur man borde vara och det känns så viktigt att inte göra fel. Det är alltid bra att prata med andra om man behöver råd och stöd.

Källa UMO samt Vårdguiden

 

Närstående-/brukarföreningar