Beskrivning

Det finns hjälp att få om du har självmordstankar eller andra problem. Tveka inte att söka hjälp.

Ibland kan livet kännas hopplöst. Många har nog någon gång tänkt tanken att de inte orkar leva längre. Om man själv eller någon i ens närhet har tankar på självmord ska man söka hjälp. Det är mindre vanligt att göra handlingen, att ta sitt liv, men tyvärr händer det ibland. Därför ska tankar på självmord alltid tas på allvar, oavsett om det är man själv eller någon annan som har dem.

  • Det är jobbigt att se någon i sin närhet må dåligt. Att få höra att personen har tankar på självmord kan göra att man känner sig orolig och rädd. Kanske säger personen att man inte får berätta det för någon. Men en sådan hemlighet ska ingen behöva ha. Man kan själv behöva prata med någon.
  • Det är inte ett svek att berätta för någon annan om någons självmordstankar. Den som du berättar det för kan se till att personen som har självmordstankar får den hjälp som behövs. Det kan rädda liv.
  • Försök inte själv bedöma hur pass allvarlig situationen är. Det ansvaret ska en professionell person ha till exempel personal på en psykiatrisk jourmottagning dit du kan ringa och få stöd. Om man redan har kontakt med någon professionell kan man kontakta den personen.

Orsak till självmordstankar?

Att ha varit med om en eller flera traumatiska händelser till exempel krig, övergrepp, misshandel eller liknande kan ge självmordstankar. Andra orsaker kan vara depression, psykoser, personlighetsstörningar eller missbruk. Självmordstankar kan också utlösas av en uppskakande händelse som ett gräl eller brytning med någon som står en nära eller av misslyckanden i skolan. Den som är sårbar kan uppleva konflikter och misslyckanden mycket starkare än vad andra gör. Att känna sig kränkt kan framkalla känslor av bottenlös förtvivlan och stark ilska och självmord kännas som den enda utvägen. När det gäller självmordstankar är det något som föräldrar ofta inte har haft någon kännedom om. Många ungdomar som är självmordsbenägna har svårt att tala om sina problem och känslor med vuxna eller andra ungdomar. Även om det kanske sällan talas om det, så finns självmordstankar och självmordshandlingar även hos yngre barn

Förebygga självmord

Om du är ung och har självmordstankar är det viktigt att du talar med någon närstående om dina problem. Du behöver inte må så dåligt som du gör. Det finns lösningar på mer än man tror när allt känns svart. Om du saknar någon att tala med ska du inte tveka att söka professionell hjälp. Det är viktigt att våga tala om och visa känslor och det är vanligt att ha tankar om liv och död och andra existentiella frågor. Därför är det viktigt att ha någon som man känner förtroende för och som man kan tala med om sådana saker.

Att tala om självmordstankar och självmord framkallar inte handlingen. Det är människors rädslor att sätta igång destruktiva tankar hos någon som mår dåligt som hindrar dem att fråga om de har självmordstankar. För den som inte har självmordstankar väcker inte en fråga dessa tankar. Hos den som har självmordstankar kan frågan istället vara ett sätt att få upp tankarna till ytan och få honom/henne att förstå att det finns hjälp att få. Unga och vuxna som har självmordstankar blir vanligtvis lättade av att någon frågar, eftersom det visar att någon bryr sig och har sett deras lidande.

En tonåring eller vuxen som är avvisande och fientlig bär ibland på känslor som kan vara svåra att sätta ord på till exempel självmordstankar. Här är det viktigt att som förälder, anhörig eller vän försöka att inte ge upp. Det är viktigt att söka professionell hjälp när man känner att man inte klarar av att hjälpa.

Hur man behandlar

Om självmordstankarna inte går över, om man har svårt att hantera sin situation eller om man är deprimeradbehöver man söka ytterligare stöd och hjälp i vården. Man kan börja med att ta kontakt med en vårdcentral som kan ge vägledning till vidare hjälp. Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för råd. Om man mår mycket dåligt och känner att man inte orkar mer ska man söka hjälp direkt på en psykiatrisk akutmottagning eller ringa 112.

Sök hjälp hos andra – så fort som möjligt
  • Vårdcentral eller annan läkarmottagning
  • Psykiatrisk mottagning
  • Skola: lärare, sjuksköterska, psykolog, kurator, husmor, skolvärdinna, eller fritidspersonal
  • Ungdomsmottagning
  • Präst, diakon, eller religiös ledare

Egen vård

Självmordstankar förtjänar alltid att tas på stort allvar. Att berätta för någon som lyssnar gör ofta att det känns lättare. Man behöver hjälp av någon som kan lyssna och som kan hjälpa till att se situationen ur andra synvinklar. Det kan vara en närstående som man har förtroende för, någon utomstående eller vårdpersonal.

Om man inte vill prata med någon närstående kan det vara en bra början att tala med någon i en telefonjour. Här finns någon som lyssnar och som kan ge råd och stöd i hur man ska komma vidare och vart man kan vända sig. Hit kan man ringa anonymt.

Någon som lyssnar

Källa UMO och 1177 och NASP och Folkhälosguiden

Läs mera på 1177 och UMO

Råd till närstående – 1177.se

Närstående-/brukarförening 

Föreningen balans