Beskrivning

Att göra sig själv illa kan vara ett sätt att försöka komma bort från jobbiga känslor. Man kan lätt fastna i såna beteenden, trots att de med tiden kan få en att må sämre. Det finns hjälp för att man ska kunna sluta, och för att må bättre är det viktigt att man kan berätta för någon hur man mår.

Att skada sin kropp kan vara ett sätt att göra sig själv illa, andra använder droger, spel, mat eller sex. En del skadar sig lite grann, andra tar större risker med sitt beteende. Ibland är skadandet ett sätt att lugna eller straffa sig själv eller ett desperat sätt att visa att något är fel och att man behöver hjälp. Att skada sig själv brukar inte betyda att man vill dö, men man kan ändå riskera sitt liv.

Självskadebeteende är alltid allvarligt.

Det är vanligt att man skadar sig själv för att man har andra problem. Man kanske är nedstämd eller deprimerad, eller har det jobbigt med känslor på andra sätt. Då är det bra att berätta för någon hur man har det så att man kan få den hjälp man behöver. Andra kanske inte har förstått hur man mår, utåt sett kanske allt verkar bra eller som vanligt.

Om man har börjat skada sig själv är det viktigt att bryta beteendet så tidigt som möjligt. Man kan börja med att berätta för en kompis, familjemedlem eller någon annan, eller söka hjälp på till exempel en ungdomsmottagning eller hos elevhälsan.

Källa UMO

Hur man behandlar

Terapi och läkemedel är två behandlingsmetoder som kan hjälpa dig att sluta skada dig själv. Kognintiv beteendeterapi, KBT, Dialektisk beteendeterapi, DBT, och Mentaliseringsbaserad terapi, MBT är olika psykoterapeutiska metoder som kan vara framgångsrika vid självskadebeteende.

Egen vård

Ofta brukar det kännas bättre om man berättar för någon hur man mår. Att sätta ord på sina tankar och känslor kan bidra till att det blir lättare att se situationen tydligare. Den som lyssnar kanske kan hjälpa till med andra perspektiv och alternativ. Man kan också pröva att skriva om vad man känner. Om man vill kan man visa vad man skrivit för någon man har förtroende för.

Sök stöd tidigt

Om man börjat skada sig själv är det viktigt att bryta beteendet så tidigt som möjligt.

Man kan behöva samla kraft och vilja för att söka hjälp och ta emot hjälp. Om det känns jobbigt att göra det själv, kan man be någon annan om hjälp att ta den första kontakten.

Man kan börja med att berätta hur man mår för någon man har förtroende för. Det finns också telefonlinjer som man kan ringa för att få prata med någon, anonymt om man vill.

Man kan också ta kontakt med en vårdcentral, ungdomsmottagning, elevhälsan eller företagshälsovård. Barn – eller vuxenpsykiatrin kan också vara ett alternativ. Om man tycker att man inte har fått rätt hjälp tidigare kan det vara bra att försöka någon annanstans.

Det finns även seriösa ställen på internet där man kan chatta, mejla eller läsa. Föreningen Shedo  är en religiöst och partipolitiskt obunden en förening som ger stöd till den som har ätstörning eller självskadebeteende.

Råd till närstående

Om en person skadar sig själv behöver man alltid ta det på allvar och göra något. Man kan börja med att försöka lyssna på den som har skadat sig själv. Vill han eller hon ha hjälp och i så fall vilken hjälp? Det är bra om man kan vara rak och direkt och säga att man har sett och förstått vad personen gör. Det är viktigt att inte låta arg, utan att istället visa att man är orolig och vill förstå vad det är som får honom eller henne att skada sig själv.

Det här är bra att tänka på om ens barn skadar sig själv:
  • Låt den unga berätta vad han eller hon känner och försök att bara lyssna, även om du inte håller med – till exempel om den unga känner sig sämre än andra – försök att bara bekräfta att du hört vad han eller hon säger. Man kan till exempel säga ”Okej, så du känner dig sämre än dina klasskompisar?”
  • Avvakta med råd och lösningar, vänta in den ungas egna tankar.
  • Man ska inte anklaga eller hota den som har skadat sig själv.
  • Det hjälper inte att säga åt honom eller henne att sluta. I värsta fall kommer han eller hon att dölja sitt självskadebeteende ännu mer framöver.
  • Om den unga har överdoserat tabletter behöver man ha mediciner inlåsta.

Söka vård

Det finns situationer då man som förälder behöver söka vård för sitt barn.

Man behöver söka vård om den unga har skadat sig själv allvarligt och/eller under en längre tid. Det kan också handla om att den unga är ensam, drar sig undan från kompisar och familj under långa perioder och stannar hemma från skolan allt oftare. Kanske är han eller hon också ledsen, ångestfylld, aggressiv, sover dåligt och ser inte någon mening med sådant som förr var roligt.

Man behöver också söka vård om ungdomen förutom självskadebeteendet har andra problembeteenden som oroar. Till exempel ätstörningar, missbruk av droger och alkohol, sex med självdestruktiv funktion, situationer med våld, och att ungdomen berättar om tankar eller planer på att ta sitt liv eller gör självmordsförsök.

Sök vård så snart som möjligt

Det är viktigt att inte vänta med att söka vård för den som skadar sig själv eftersom det är större chans att må bättre ju tidigare hjälpen sätts in. Man kan behöva samla kraft och mod för att söka hjälp och för att ta emot hjälp. Man kan också behöva söka hjälp på olika ställen, och söka igen, om man upplever att man inte får den hjälp man behöver.

Söka vård för personer under 18 år

Om situationen är sådan att man behöver söka vård och personen är under 18 år kontaktar man i första hand Barn- och ungdomspsykiatrin, Bup. Man kan också vända sig till elevhälsan, en ungdomsmottagning eller en vårdcentral som kan hänvisa vidare om det behövs. Det finns också privata vårdgivare som tar emot personer med självskadebeteende.

Källa UMO, 1177 och Vårdguiden

På sidan Snorkel kan du läsa om vad nedstämdhet, oro/ångest och stress är, hur det kan kännas. Här får du också tips om vad du kan göra om du mår dåligt, känner dig stressad eller har dåligt självförtroende.

http:/www.snorkel.se/

Närstående-/brukarföreningar