Beskrivning

Som förälder är det lätt att oroas för sitt barn eller för sitt eget beteende i förhållande till barnet. Är man förstagångsförälder så står man inför en rad situationer för första gången som man kan behöva få tala med någon om.

Om du känner dig orolig för dig själv eller ditt barn är det bra att försöka prata med någon om det. Vad säger vänner och släkt? Vad säger personalen på förskola/skola? Är de också oroliga? Vilket stöd kan de erbjuda? Hur länge har problemen funnits?
Vilka saker har ni provat för att få det att fungera bättre? Går det att förstå det problematiska utifrån något som hänt?  Kanske kan ni tillsammans hitta en lösning. Ibland hjälper det inte att prata på egen hand, det bara låser sig. Då kan man behöva träffa andra. (Källa Föräldrar och barn 1177 och Föräldrar och tonåringar 1177)

Föräldrastöd

Spädbarn och förskolebarn

I Region Gotland erbjuds blivande och nyblivna föräldrar stöd enskilt och i grupp via Mödrahälsovård (MVC) och Barnhälsovård (BVC). Man kan även delta i Öppna förskolans verksamhet i Visby (Myllan) eller Hemse (Gurkfröet) för barn mellan 0-5 år och deras föräldrar.

Biblioteken erbjuder öppna grupper för föräldrar med små barn. För kontaktuppgifter till bibliotek nära där du bor se Bibliotek Gotland. Förskolor bjuder regelbundet in till föräldramöten där möjlighet finns att ta upp frågor om barns utveckling i olika åldrar. Prata med personalen.

Skolbarn

Öns skolor bjuder regelbundet in till föräldramöten där möjlighet finns att ta upp frågor om föräldraskap och barn i olika åldrar. Ibland ordnar skolor även föreläsningar på angelägna teman. Hör med din skola.

Tonåringar

För tonårsföräldrar erbjuder Socialtjänstens ungdomsgrupp lättillgängligt stöd. Man kan även vända sig till ungdomsgårdarnas personal för att fundera tillsammans med någon som möter många ungdomar. Högstadieskolorna och gymnasieskolorna ordnar föräldramöten och ibland även föreläsningar eller diskussionskvällar utifrån för tonårsföräldrar viktiga teman. Hör med din skola.

Mera föräldrastöd

Ibland uppstår situationer då man som förälder känner sig otillräcklig och hjälplös. I sådana situationer kan du vända dig till socialtjänsten som kan hjälpa dig hantera problem i familjen. Du kan få stöd enskilt eller i grupp och hjälpen är kostnadsfri. Det går också bra att bara ringa för att fråga om råd. När du tar kontakt har du rätt att vara anonym.

Om ditt barn inte mår bra

Ibland finns det skäl att vara orolig. Ditt barn kanske gör saker som inte är bra för honom eller henne. Det kan handla om brott, droger eller sexuellt riskbeteende. Vissa barn skadar sig själva på grund av att de mår dåligt. Det finns barn och ungdomar som utsätts för våld och sexuella övergrepp. Andra får inte den omvårdnad de behöver. Om du känner att du inte räcker till finns det hjälp att få.

Sök hjälp

Kontakta socialtjänsten om du behöver hjälp i ditt föräldraskap eller med ditt barn. Se kontaktuppgifter till vänster ”hit kan du vända dig”.

Andra verksamheter i Region Gotland

Föräldrastöd i grupp erbjuds även riktat till föräldrar med barn och unga som p g a svårigheter eller funktionsnedsättning har kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller habiliteringen (HAB).

Att vara närstående till ett barn som mår dåligt eller är sjukt kan vara svårt. Även här finns hjälp att få.

Läs mer på:
Närstående till barn som mår dåligt 1177

Föräldrar kan även vända sig till:

Familjerätten:

Familjerätten

Familjerådgivningen:

Tfn: 0770-33 99 24
E-post: info@familjeradgivningen.com 
Gotlands familjerådgivning 

Andra verksamheter

I svenska kyrkans församlingar som finns över hela ön samlade i Visby Stift erbjuds på många ställen föräldra- och barngrupper. På hemsidan Visby stift finns kontaktinformation. Även frikyrkor och ideella föreningar erbjuder ibland föräldra- och barngrupper.

Närstående-/brukarförening 

Föreningar som ger stöd på nätet

Makalösa föräldrar