Om verksamheten

Åldrar: 10–25

Minimaria

MiniMaria Gotland är en öppenvårdsmottagning för unga upp till 24 år samt deras föräldrar och anhöriga. Hit kan du vända dig om du har frågor eller bekymmer som har med alkohol och droger att göra. MiniMaria drivs i samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården för att kunna erbjuda en bred kompetens när det gäller missbruk och psykisk ohälsa. På MiniMaria arbetar sjuksköterska, läkare och behandlare.

MiniMaria erbjuder:

  • Information och rådgivning
  • Missbruksbedömning
  • Behandling
  • Motiverande samtal

Är du under 18 år vill vi att du kommer med en förälder vid första samtalet.

Har du frågor eller vill boka en tid så ring: 0498-20 46 00, e-post: minimaria@gotland.se Vi finns på Neptungatan 6 i Visby.

 

Alkohol- och drogrådgivningen 

Alkohol- och drogrådgivningen är en öppen verksamhet inom socialtjänsten på Gotland. Vi vänder oss till vuxna personer från 18 år som upplever problem med alkohol, droger eller spel om pengar.Det är kostnadsfritt att gå på alkohol- och drogrådgivningen. Du kan vara anonym, vi har tystnadsplikt och för inga journaler. Läs mer på vår hemsida:

Alkohol- och drogrådgivningen