Om verksamheten

Åldrar: 8–18

På Gotland finns flera anhöriggrupper för barn och ungdomar.

Tryggves stödgrupper finns för barn och ungdomar i åldern 8-18 år, som lever nära någon som dricker för mycket eller använder droger, har en förälder med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning, eller har föräldrar som har separerat.Vi träffas en gång i veckan och har olika aktiviteter. Du lär dig att se dig själv som värdefull och unik. Vi tar upp hur relationer kan påverka hur man mår och delar med oss av tankar och känslor.

Vi som leder grupperna är utbildade gruppledare.

 

I Trappan erbjuds individuellt stöd till barn och ungdomar i åldern 4-18 år som upplevt våld i  hemmet. Läs mer på Familjefrids hemsida: Familjefrid