Om verksamheten

Åldrar: 0–18

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen är en specialistmottagning för barn och ungdomar.  Mottagningen tar emot barn med remisser från till exempel vårdcentralen, BVC, skolläkare.

Barn- och Ungdomsmedicin tar hand om patienter med alla de sjukdomar som kan drabba barn och ungdomar, såsom infektioner, astma/allergi, njur- och urinvägssjukdomar, diabetes, mag-/tarmsjukdomar, utvecklingsstörningar, cancer och blodsjukdomar, hudsjukdomar, hormonella rubbningar inklusive tillväxtrubbningar, hjärtsjukdomar, neurologiska sjukdomar och ämnesomsättningssjukdomar samt socialpediatrisk och psykosomatisk problematik. Vi arbetar också med förebyggande arbete inom ramen för den gotländska Barnhälsovården.

Verksamhetens lokaler är uppbyggda och anpassade för att barn och ungdomars behov ska kunna tillgodoses. All personal har speciell utbildning och kompetens för att på ett bra sätt möta och ta hand om barn och ungdomar. Inom verksamheten finns en särskild avdelning för lekterapi med en förskollärare som arbetsledare samt en skolenhet med egen lärare.Enheten samarbetar nära med barnhälsovård, skolhälsovård, barnhabilitering, barnpsykiatri och socialvård.