Om verksamheten

Åldrar: 0–6

Vi arbetar för att:

  • Stödja föräldrar i ett aktivt föräldraskap
  • Upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos barn
  • Uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle

Barnhälsovården, BHV, erbjuder hälsoundersökningar och vaccinationer för barn upp till skolåldern.

På BHV träffar du BVC-sjuksköterskor och barnläkare (från Barn- och Ungdomsmedicinska mottagningen),  samt vid behov även psykolog.

Som förälder kan man få råd om samspel, barnets utveckling, beteenden och sjukdomar. Här får man också råd och stöd i föräldraskapet. Det går bra att fråga om det mesta, från oro kring barnets hälsa till hur man kan förhålla sig till olika vardagsproblem.

Vi har ett nära samarbete med förskolorna i regionen, samt vid behov även andra verksamheter som riktar sig till barn i dessa åldrar.

BHV har mottagningar i Hemse, Klintehamn, Slite och Visby.

Alla barnfamiljer i Sverige erbjuds denna förebyggande hälsovård, som är kostnadsfri och frivillig. Du som förälder tar själv en första kontakt med BHV på din ort, vid barnets födsel eller byte av bostadsort.