Om verksamheten

Åldrar: 0–25

En stor del av Region Gotlands brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete sker i nätverket Tryggare Gotland. För hot och våld i nära relationer och för unga brottsoffer se kontaktuppgifter nedan.

Brottsförebyggande arbete:
tryggaregotland

Hot och våld i nära relationer:
relationsfrid

Brottsoffer 0-20 år:
Socialjouren

Region Gotland Brottsförebyggande arbete:
Brottsförebyggande arbete