Om verksamheten

Åldrar: 0–25

Dietisten arbetar för att främja människors hälsa och livskvalitet genom såväl preventiva som behandlande nutritionsåtgärder.

Dietistmottagningen erbjuder

  • Ger nutritionsbehandling till personer i alla åldrar med kostrelaterade diagnoser.
  • Utför patientundervisning individuellt och i grupp.
  • Utfärdar livsmedelsanvisning och näringsintyg för livsmedel för särskilda medicinska näringsändamål.
  • Telefonrådgivning till allmänheten på daglig telefontid.

Dietistmottagningens samarbetspartners
Dietisterna ingår i ett antal tvärprofessionella team för patienter med allergi, diabetes, dialys, hjärtsjukdom, neurologi, obesitas, onkologi, ätstörning.

Samverkan sker med avdelnings- och mottagningspersonal på lasarettet, vårdcentraler, barnhälsovård, skolhälsovård, företagshälsovård samt socialförvaltningen.