Om verksamheten

Åldrar: 12–25

Fältfritidsledare är fritidsledare som arbetar med uppsökande arbete i ungdomsmiljöer.

Du möter oss dag, kväll och veckoslut i de miljöer där ungdomar finns. Vi jobbar uppsökande och kontakten med oss är frivillig. Du ser oss oftast på stan, vid större arrangemang och på ungdomsgårdarna samt Fenix Ungdomenshus. Under alla årstider ser du oss i våra tydliga röda kläder. Vi jobbar med att vara vuxna förebilder och arbetar även med trygghet på stan.

Fältfritidsledarna har ett nära samarbete med Gotlands skolor, ungdomsgårdar, poliskontor och socialtjänsten.