Om verksamheten

Åldrar: 4–18

Inom familjefrid finns samlad kunskap om kvinnofridsfrågor. Teamet kan erbjuda gruppverksamhet och stödsamtal för våldsutsatta kvinnor och barn samt stöd till män.

Trappan

Trappan är en samtalsmodell för barn och ungdomar i åldern 4-18 år som upplevt våld i  hemmet. I individuella samtal ges du en möjlighet att rekonstruera och bearbeta det du varit med om. Du får kunskap om vanliga reaktioner när man lever med våld samt hjälp att upptäcka och förstå mer av dina egna behov, tankar och känslor.