Om verksamheten

Åldrar: 0–5

Förskolan lägger grunden för det livslånga lärande och ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan erbjuder barnen en pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Personalen på förskolan är duktig på att se vilka behov just ditt barn har och ser till att de behoven tillfredställs. Känner du oro kring ditt barn eller har frågor så tala gärna med personalen på förskolan eller med förskolechefen. Om ett barn är i behov av särskilt stöd ansvarar förskolechefen för att tillsammans med personalen och vårdnadshavare utreda vilket stöd som behövs.

Läs mer om fristånde förskolor: Fristående förskolor