Om verksamheten

Åldrar: 0–25

Got-IT Resurscenter har som mål att samla och sprida kunskap om datorbaserade hjälpmedel,  kommunikativt och kognitivt stöd/hjälpmedel för personer med funktionshinder oavsett ålder.