Om verksamheten

Åldrar: 0–25

Habiliteringen ger stöd till dig som har någon av dessa funktionsnedsättningar:

  • Autismspektrumtillstånd
  • Rörelsehinder som CP, ryggmärgsbråck och muskelsjukdom
  • Utvecklingsstörning
  • Flerfunktionshinder- när en person har flera svåra funktionsnedsättningar
  • Förvärvad hjärnskada

På habiliteringen får du lära dig mer om din funktionsnedsättning.

Du kan få träning och behandling för att du ska må bra och för att din kropp ska fungera så bra som möjligt.

Här kan du också få träffa andra som har funktionsnedsättning. Du kan träna tillsammans med andra och det finns olika kurser att vara med i.

Läs mer om Habiliteringen på verksamhetens hemsida. Länk till vänster.

Vilka arbetar inom habiliteringen
På habiliteringen arbetar arbetsterapeut, specialpedagog, kurator, logoped, sjukgymnast, psykolog och verksamhetssekreterare och enhetschef. För den medicinska expertisen finns ett nära samarbete med läkare på Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Visby lasarett. Därtill finns även samarbete med regionkliniker, såsom Astrid Lindgrens barnsjukhus och Huddinge sjukhus.