Om verksamheten

Åldrar: 0–25

Logopedmottagningens mål är att personer med kommunikationssvårigheter och/eller sväljsvårigheter ska nå optimal förmåga och kunna vara delaktig i samhället utifrån sitt sociala sammanhang. På logopedmottagningen tar vi emot följande patienter:

  • förskolebarn med försenad och/eller avvikande språkutveckling och språkstörning
  • skolbarn med språkstörningsfrågeställning (endast utredning)
  • Barn med uttalssvårigheter/dyspraxi
  • Barn, ungdomar och vuxna med läpp-käk-gomspalt
  • Barn, ungdomar och vuxna med stamning och/eller skenande tal
  • Barn och vuxna med röststörningar till följd av organiska eller funktionella orsaker
  • Vuxna med läs- och skrivsvårigheter
  • Unga vuxna med ät- och sväljsvårigheter