Om verksamheten

Åldrar: 18–25

Om du själv inte har möjlighet att klara din försörjning kan du söka ekonomiskt stöd för att få en skälig levnadsnivå. Det ekonomiska stödet är behovsprövat och betalas ut av socialtjänsten. Tillsammans med dina andra inkomster ska det täcka kostnaderna för livsuppehället och andra utgifter som finns i ett hushåll.

Det ekonomiska stödet är vanligen en övergångslösning i avvaktan på annan inkomst och skall stödja en återgång till egen försörjning. Socialtjänsten samarbetar vid behov med arbetsförmedlingen om arbete, sysselsättning och utbildning.

Om du behöver budget- och skuldrådgivning kan du få vägledning på telefon 0498-26 32 30.

Den som får ekonomiskt stöd på grund av arbetslöshet måste vara anmäld på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Du ska vara beredd att ta de arbeten, arbetsmarknadsåtgärder eller utbildningar som erbjuds dig. Har du varit ifrån arbetsmarknaden en längre tid eller är under 25 år kan socialtjänsten begära att du deltar i arbetsträning eller kompetenshöjande verksamhet.