Om verksamheten

Åldrar: 0–20

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barns och ungdomars uppväxtvillkor. Detta ansvar innebär att vi ska erbjuda barn och föräldrar stöd och skydd i olika situationer. Vår utgångspunkt är att alla föräldrar vill sitt barns bästa. Det finns dock situationer när man som förälder inte räcker till. Då behöver familjen hjälp.

Behovet av stöd kan vara mer eller mindre omfattande. På hemsidan kan du läsa mer om vilket stöd som finns.

Sök hjälp

Kontakta socialtjänsten om du behöver hjälp för dig eller ditt barn. Du ansöker hos socialtjänsten som är skyldig att ta emot din ansökan om hjälp och stöd.

Alla kan söka hjälp hos socialtjänsten. Att söka hjälp för sig själv kallas att göra en ansökan. Om man är orolig för sig själv eller någon annan kan man kontakta socialtjänsten för att få råd, höra om de kan hjälpa på något sätt eller för att höra vad de skulle kunna göra. Man kan vara anonym om man berättar om någon annan.

De som jobbar med barn och ungdomar måste kontakta socialtjänsten om de tror att det finns en risk att en ung person behandlas illa eller har en dålig livssituation. Det kallas att göra en anmälan till socialtjänsten.

Detta händer efter kontakt med socialtjänsten

När socialtjänsten får din ansökan om hjälp tar de snabbt kontakt med dig och ditt barn. Därefter beslutar de kanske att göra en utredning. Utredningen sker alltid med barnets bästa i fokus och handlar om att ta reda på hur ditt barn har det hemma, i skolan och på fritiden. Socialtjänsten pratar med dig som förälder, förskolepersonalen, lärarna i skolan och andra personer som känner ditt barn.  Utredningen får enligt socialtjänstlagen inte ta mer än fyra månader.

Stöd som socialtjänsten kan erbjuda

Exempel på stöd som socialtjänsten kan erbjuda är:

 • Stödsamtal med socialsekreterare
  Ibland räcker det med en kortare samtalskontakt, ibland behöver man träffas eller prata flera gånger. Samtalen kan ske per telefon och du behöver inte säga ditt namn.
 • Gruppverksamhet
  Det finns samtalsgrupper för både barn och föräldrar.
 • Kontaktfamilj
  En kontaktfamilj tar hand om barnet varannan eller var tredje helg. Under helgen deltar barnet i den familjens vardag och aktiviteter.
 • Kontaktperson
  Ungdomar kan få en kontaktperson. De träffas oftast en gång i veckan för att göra något tillsammans.
 • Familjebehandling
  Familjebehandling är arbete med familjer som behöver förändra sin livssituation och sitt beteende. Ni träffar tillsammans pedagoger eller terapeuter och försöker hitta lösningar på era problem. Läs mer på familjestödsenhetens hemsida Familjestöd