Om verksamheten

Åldrar: 0–18

Föräldrar är barns viktigaste skyddsfaktor. I familjer finns ofta värme och kärlek och omsorg men ibland brister föräldrar i sin förmåga att tillgodose sina barns behov. Då kan man behöva stöd.

Socialtjänstens familjestödsenhet erbjuder dels stöd man kan söka själv som t ex föräldrautbildningar och öppna mottagningens familjesamtal och dels stöd som kräver att familjen först har haft kontakt med handläggande socialsekreterare. Då kan man t ex erbjudas insatser som familjebehandling eller familjepedagogik. Läs mer på verksamhetens hemsida.