Om verksamheten

Åldrar: 13–21

Ungdomsenheten har till uppgift att förebygga användandet av droger, kriminalitet samt sociala problem. Målgrupp är ungdomar i åldern 13-21 år och deras föräldrar.

På ungdomsenheten arbetar ungdomssekreterare samt en enhetschef med att hjälpa ungdomar och deras föräldrar.Ungdomsgruppen är en del av ungdomsenheten. Vi på ungdomsgruppen tar kontakt med ungdomar på ett tidigt stadium när det gäller kriminalitet och missbruk. Vi anser att det gäller att reagera snabbt, innan det har gått för långt.

Vissa kvällar arbetar ungdomsenheten på stan. Vi finns ute bland ungdomarna, ofta på olika evenemang som riktar sig just till ungdomar. På så sätt försöker vi också påverka ungdomsmiljöerna.