Om verksamheten

Åldrar: 10–20

Socialjouren har många uppdrag, ett är att vi vänder oss till barn och unga och som har bevittnat eller utsatts för brott, t.ex. misshandel, rån, olaga hot, ofredande, våldtäkt eller andra typer av integritetskränkande brott. Brottet behöver inte vara polisanmält.

Även föräldrar till barn/unga som bevittnat eller utsatts för brott är välkomna.

Vi tar emot dig oavsett vilket brott du har varit utsatt för eller bevittnat. Är vi inte de bästa att stötta dig hjälper vi dig att hitta den som är det.

Brottsoffer 0-20 år:
Socialjouren