Om verksamheten

Åldrar: 0–25

Tandvården ansvarar för att alla barn och ungdomar erbjuds regelbunden och avgiftsfri allmän- och specialisttandvård till och med det år man fyller 19 år. Det första besöket på tandvården sker vid 1-års ålder. Utifrån detta besök riskbedöms barnet och det bestäms hur ofta varje enskilt barn behöver träffa tandvården.

Alla vårdgivare kan vid behov remittera barn och ungdomar till  specialisttandläkare vid Mun- och käkcentrum på Visby lasarett.

Efter 19 års ålder söker man själv tandvård hos Folktandvården eller hos privatpraktiserande tandläkare.