Om verksamheten

Åldrar: 16–20

Ungdomskraft är ansvariga för det kommunala aktivitetsansvaret  inom Region Gotland.

Vi finns till för ungdomar som är mellan 16 och 20 år som inte fullföljt gymnasiet. Ungdomskraft har

aktivt och löpande kontakt med  alla ungdomar som är i  målgruppen . Lär mer på Ungdomskrafts

hemsida.