Om verksamheten

Åldrar: 18–25

För vuxna personer från 18 år är vårdcentralen första linje vid psykisk ohälsa.På vårdcentralen finns bland annat distriktsläkare, distriktssköterska och psykolog. Vänd dig i första hand till din vårdcentral om du behöver råd om din hälsa. Distriktsläkaren är specialist i allmänmedicin och vid behov vägleder han/hon dig vidare till andra specialister. Till en väl fungerande primärvård hör många yrkeskategorier med olika kompetens som arbetar i vårdlag på vårdcentralerna.