Om verksamheten

Åldrar: 18–25
Öppenvårdsmottagningen

Öppenvårdsmottagningen tar emot vuxna i behov av psykiatrisk specialistvård.

Arbetet bedrivs i tvärprofessionella team som består av sjuksköterska, psykolog, kurator, skötare och psykiater.

Mottagningen erbjuder kvalificerade bedömningar, utredningar, uppföljningar och olika former av behandlingar såväl individuellt som i grupp.

För att komma till öppenvårdsmottagningen behövs remiss från en distriktsläkare.

Vid akuta psykiatriska tillstånd hänvisas till psykiatrins jourmottagning.